روانشناسی دانشگاهیAcademic Psychology
 
قالب وبلاگ
لینک دوستان
چت باکس

پرسش نامه دکتر جان آرون بک Beck یکی از بهترین معیارهای روان پزشکی برای تعیین سطح افسردگی است. این پرسش نامه را به دقت بخوانید و سوال هایش را یک به یک پاسخ دهید. فقط یادتان باشد که در پرسش نامه دکتر بک Beck هیچ سوالی را نباید بدون پاسخ رها کنید. شروع کنید!
پرسش نامه دکتر بک Beck برای تعیین سطح افسردگی

بند اول
۰من غمگین نیستم.
۱من غمگینم.
۲غم از زندگی من دست بر نمی دارد.
۳دیگر تحمل این زندگی را ندارم.

بند دوم
۰من به آینده خوش بینم.
۱امیدی به آینده ندارم.
۲احساس می کنم که آینده خوبی در انتظارم نیست.
۳هیچ روزنه امیدی در این زندگی نمی بینم.

بند سوم
۰من ناکام نیستم.
۱من از دیگران ناکامترم.
۲وقتی به گذشته نگاه می کنم، می بینم زندگی ام سراسر شکست و ناکامی بوده است.
۳ من یک شکست خورده تمام عیارم.

بند چهارم
۰مثل گذشته از زندگی ام رضایت دارم.
۱مثل گذشته از زندگی لذت نمی برم.
۲از زندگی ام رضایت واقعی ندارم.
۳از همه چیز و همه کس ناراضی ام.

بند پنجم
۰احساس گناه و تقصیر نمی کنم.
۱گاهی اوقات احساس گناه می کنم.
۲اغلب اوقات احساس گناه و تقصیر دارم.
۳همیشه احساس گناه و تقصیر در من هست.

بند ششم
۰انتظار مجازات ندارم.
۱احساس می کنم ممکن است مجازات شوم.
۲انتظار مجازات دارم.
۳مطمئنم که مجازات می شوم.

بند هفتم
۰من از خودم رضایت دارم.
۱من از خودم ناراضی ام.
۲از خودم بدم می آید.
۳من از خودم متنفرم.

بند هشتم
۰من بدتر از دیگران نیستم.
۱گاهی از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم.
۲همیشه به خاطر خطاهایم خودم را سرزنش می کنم.
۳برای هر اتفاق و حادثه ای خودم را سرزنش می کنم.

بند نهم
۰هیچ وقت به خودکشی فکر نمی کنم.
۱فکر خودکشی به سرم زده، ولی هیچ وقت اقدام به خودکشی نکرده ام.
۲به فکر خودکشی هستم.
۳اگر بتوانم خودکشی می کنم.

بند دهم
۰بیش از حد معمول گریه نمی کنم.
۱بیشتر از گذشته گریه می کنم.
۲همیشه در حال گریه کردنم.
۳قبلا زیاد گریه می کردم، اما حالا با آن که دلم می خواهد، نمی توانم گریه کنم.

بند یازدهم
۰کم حوصله تر از گذشته نیستم.
۱از گذشته، کم حوصله ترم.
۲اغلب اوقات کم حوصله ام.
۳همیشه کم حوصله ام.

بند دوازدهم
۰مثل همیشه مردم را دوست دارم.
۱کمتر از گذشته به مردم علاقه مندم.
۲تا حدود زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام.
۳از همه مردم سیر شده ام و دیگر به هیچ کس علاقه ای ندارم.

بند سیزدهم
۰مثل گذشته تصمیم می گیرم.
۱کمتر از گذشته تصمیم می گیرم.
۲نسبت به گذشته، تصمیم گیری برایم سختتر شده.
۳قدرت تصمیم گیری ام را کاملا از دست داده ام.

بند چهاردهم
۰جذابیت گذشته را ندارم.
۱نگرانم که جذابیتم را از دست بدهم.
۲احساس می کنم که جذابیتم را روز به روز بیشتر از دست می دهم.
۳من زشت هستم.

بند پانزدهم
۰به خوبی گذشته کار می کنم.
۱به خوبی گذشته کار نمی کنم.
۲برای هر کاری مجبورم به خودم فشار زیادی بیاروم.
۳دستم به هیچ کاری نمی رود.

بند شانزدهم
۰مثل همیشه خوب می خوابم.
۱مثل گذشته خوابم نمی برد.
۲یکیدو ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دوباره خوابیدن برایم خیلی سخت است.
۳چند ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و بعدش دیگر خوابم نمی برد.

بند هفدهم
۰بیشتر از گذشته خسته نمی شوم.
۱بیشتر از گذشته خسته می شوم.
۲از انجام هر کاری خسته می شوم.
۳از شدت خستگی هیچ کاری نمی توانم بکنم.

بند هجدهم
۰اشتهایم هیچ تغییری نکرده است.
۱اشتهایم به خوبی گذشته نیست.
۲اشتهایم خیلی کم شده.
۳تازگی ها هیچ اشتهایی به غذا ندارم.

بند نوزدهم
۰اخیرا وزن کم نکرده ام.
۱تازگی ها بیش از دو و نیم کیلو وزن کم کرده ام.
۲تازگی ها بیش از پنج کیلو وزن کم کرده ام.
۳تازگی ها بیش از هفت کیلو وزن کم کرده ام.

بند بیستم
۰بیش از گذشته بیمار نمی شوم.
۱سردرد و دل درد و یبوست دارد اذیتم می کند.
۲به شدت نگران سلامتی خودم هستم.
۳آن قدر نگران سلامتی ام هستم که دست و دلم به هیچ کاری نمی رود.

بند بیست ویکم
۰میل جنسی ام هیچ تغییری نکرده است.
۱میل جنسی ام تازگی ها کمتر شده است.
۲میل جنسی ام تازگی ها خیلی کم شده است.
۳اصلا هیچ میل جنسی در من باقی نمانده است.

تفسیر پرسش نامه دکتر بک Beck
همان طور که ملاحظه کردید، دکتر جان آرون بک Beck در پرسش نامه ای که برای تعیین سطح افسردگی تدارک دیده است، ۲۱ سوال از شما می پرسد و شما برای هر سوال می توانید بین صفر تا سه نمره برای خودتان در نظر بگیرید. البته برای هر سوال باید فقط و فقط یک پاسخ را علامت بزنید. آنچه در نهایت، میزان افسردگی شما را تعیین می کند، مجموع نمراتی است که از پاسخ به این ۲۱ سوال کسب می کنید. مجموع نمرات شما طبیعتا می تواند از صفر تا ۶۳ متغیر باشد و به طور کلی می شود گفت هر چقدر نمره بالاتری کسب کنید، افسرده ترید. جدول تعیین سطح افسردگی دکتر بک به شما کمک می کند که ارتباط نمرات تان را با سطح افسردگی تان به آسانی تعیین کنید.

تذکر مهم: صرف نظر از مجموع نمرات تان، اگر در پاسخ به سوال ۹، به خودتان نمره ۲ یا ۳ داده اید، حتما لازم است هر چه زودتر با روان پزشک مشورت کنید.
نگاره: ‏پرسش نامه دکتر جان آرون بک Beck یکی از بهترین معیارهای روان پزشکی برای تعیین سطح افسردگی است. این پرسش نامه را به دقت بخوانید و سوال هایش را یک به یک پاسخ دهید. فقط یادتان باشد که در پرسش نامه دکتر بک Beck هیچ سوالی را نباید بدون پاسخ رها کنید. شروع کنید!
پرسش نامه دکتر بک Beck برای تعیین سطح افسردگی

بند اول
۰من غمگین نیستم.
۱من غمگینم.
۲غم از زندگی من دست بر نمی دارد.
۳دیگر تحمل این زندگی را ندارم.

بند دوم
۰من به آینده خوش بینم.
۱امیدی به آینده ندارم.
۲احساس می کنم که آینده خوبی در انتظارم نیست.
۳هیچ روزنه امیدی در این زندگی نمی بینم.

بند سوم
۰من ناکام نیستم.
۱من از دیگران ناکامترم.
۲وقتی به گذشته نگاه می کنم، می بینم زندگی ام سراسر شکست و ناکامی بوده است.
۳ من یک شکست خورده تمام عیارم.

بند چهارم
۰مثل گذشته از زندگی ام رضایت دارم.
۱مثل گذشته از زندگی لذت نمی برم.
۲از زندگی ام رضایت واقعی ندارم.
۳از همه چیز و همه کس ناراضی ام.

بند پنجم
۰احساس گناه و تقصیر نمی کنم.
۱گاهی اوقات احساس گناه می کنم.
۲اغلب اوقات احساس گناه و تقصیر دارم.
۳همیشه احساس گناه و تقصیر در من هست.

بند ششم
۰انتظار مجازات ندارم.
۱احساس می کنم ممکن است مجازات شوم.
۲انتظار مجازات دارم.
۳مطمئنم که مجازات می شوم.

بند هفتم
۰من از خودم رضایت دارم.
۱من از خودم ناراضی ام.
۲از خودم بدم می آید.
۳من از خودم متنفرم.

بند هشتم
۰من بدتر از دیگران نیستم.
۱گاهی از خودم به خاطر خطاهایم انتقاد می کنم.
۲همیشه به خاطر خطاهایم خودم را سرزنش می کنم.
۳برای هر اتفاق و حادثه ای خودم را سرزنش می کنم.

بند نهم
۰هیچ وقت به خودکشی فکر نمی کنم.
۱فکر خودکشی به سرم زده، ولی هیچ وقت اقدام به خودکشی نکرده ام.
۲به فکر خودکشی هستم.
۳اگر بتوانم خودکشی می کنم.

بند دهم
۰بیش از حد معمول گریه نمی کنم.
۱بیشتر از گذشته گریه می کنم.
۲همیشه در حال گریه کردنم.
۳قبلا زیاد گریه می کردم، اما حالا با آن که دلم می خواهد، نمی توانم گریه کنم.

بند یازدهم
۰کم حوصله تر از گذشته نیستم.
۱از گذشته، کم حوصله ترم.
۲اغلب اوقات کم حوصله ام.
۳همیشه کم حوصله ام.

بند دوازدهم
۰مثل همیشه مردم را دوست دارم.
۱کمتر از گذشته به مردم علاقه مندم.
۲تا حدود زیادی علاقه ام را به مردم از دست داده ام.
۳از همه مردم سیر شده ام و دیگر به هیچ کس علاقه ای ندارم.

بند سیزدهم
۰مثل گذشته تصمیم می گیرم.
۱کمتر از گذشته تصمیم می گیرم.
۲نسبت به گذشته، تصمیم گیری برایم سختتر شده.
۳قدرت تصمیم گیری ام را کاملا از دست داده ام.

بند چهاردهم
۰جذابیت گذشته را ندارم.
۱نگرانم که جذابیتم را از دست بدهم.
۲احساس می کنم که جذابیتم را روز به روز بیشتر از دست می دهم.
۳من زشت هستم.

بند پانزدهم
۰به خوبی گذشته کار می کنم.
۱به خوبی گذشته کار نمی کنم.
۲برای هر کاری مجبورم به خودم فشار زیادی بیاروم.
۳دستم به هیچ کاری نمی رود.

بند شانزدهم
۰مثل همیشه خوب می خوابم.
۱مثل گذشته خوابم نمی برد.
۲یکیدو ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و دوباره خوابیدن برایم خیلی سخت است.
۳چند ساعت زودتر از معمول از خواب می پرم و بعدش دیگر خوابم نمی برد.

بند هفدهم
۰بیشتر از گذشته خسته نمی شوم.
۱بیشتر از گذشته خسته می شوم.
۲از انجام هر کاری خسته می شوم.
۳از شدت خستگی هیچ کاری نمی توانم بکنم.

بند هجدهم
۰اشتهایم هیچ تغییری نکرده است.
۱اشتهایم به خوبی گذشته نیست.
۲اشتهایم خیلی کم شده.
۳تازگی ها هیچ اشتهایی به غذا ندارم.

بند نوزدهم
۰اخیرا وزن کم نکرده ام.
۱تازگی ها بیش از دو و نیم کیلو وزن کم کرده ام.
۲تازگی ها بیش از پنج کیلو وزن کم کرده ام.
۳تازگی ها بیش از هفت کیلو وزن کم کرده ام.

بند بیستم
۰بیش از گذشته بیمار نمی شوم.
۱سردرد و دل درد و یبوست دارد اذیتم می کند.
۲به شدت نگران سلامتی خودم هستم.
۳آن قدر نگران سلامتی ام هستم که دست و دلم به هیچ کاری نمی رود.

بند بیست ویکم
۰میل جنسی ام هیچ تغییری نکرده است.
۱میل جنسی ام تازگی ها کمتر شده است.
۲میل جنسی ام تازگی ها خیلی کم شده است.
۳اصلا هیچ میل جنسی در من باقی نمانده است.

تفسیر پرسش نامه دکتر بک Beck
همان طور که ملاحظه کردید، دکتر جان آرون بک Beck در پرسش نامه ای که برای تعیین سطح افسردگی تدارک دیده است، ۲۱ سوال از شما می پرسد و شما برای هر سوال می توانید بین صفر تا سه نمره برای خودتان در نظر بگیرید. البته برای هر سوال باید فقط و فقط یک پاسخ را علامت بزنید. آنچه در نهایت، میزان افسردگی شما را تعیین می کند، مجموع نمراتی است که از پاسخ به این ۲۱ سوال کسب می کنید. مجموع نمرات شما طبیعتا می تواند از صفر تا ۶۳ متغیر باشد و به طور کلی می شود گفت هر چقدر نمره بالاتری کسب کنید، افسرده ترید. جدول تعیین سطح افسردگی دکتر بک به شما کمک می کند که ارتباط نمرات تان را با سطح افسردگی تان به آسانی تعیین کنید.

تذکر مهم: صرف نظر از مجموع نمرات تان، اگر در پاسخ به سوال ۹، به خودتان نمره ۲ یا ۳ داده اید، حتما لازم است هر چه زودتر با روان پزشک مشورت کنید.‏

[ جمعه بیست و پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 10:19 ] [ مجیدمهرمحمدی ]

روزنامه حمایت در گزارشی نوشت:

این روزها بحث آلودگی هوا و وجود زرات معلق باعث مشکلات زیادی برای شهروندان کلان شهرها به ویژه تهران شده است. شاید تاثیر جوی آلودگی‌ هوا بر ریه و قلب مشخص‌تر از دیگر ارگان‌های بدن باشد و کمتر کسی از تاثیر این آلودگی‌های زیست‌محیطی بر‌روی چشم و حتی ژنتیک دردی داشته باشد.

تاثیر آلودگی هوا بر حافظه

پزشکان می گویند: قدرت چسبندگی مونوکسیدکربن به گلبول‌های سرخ ۲۰۰ برابر اکسیژن است و در هوای سالم ۶ ساعت طول می‌کشد، خون پاک شود و با کپسول اکسیژن خالص ۳۰ ‌دقیقه طول می‌کشد تا مونوکسیدکربن از خون خارج شود.

غیر از مونوکسیدکربن و دی‌اکسید نیتروژن، سرب نیز در هوا وجود دارد. سرب با غلظت ۶۰ میکروگرم در دسی‌لیتر پلاسما سبب افزایش ورم مغزی می‌شود که علایم آن باعث سردردو کاهش دید شده و حاصل مسمومیت مزمن آن کم‌خونی، افسردگی و کند ذهنی و کم حافظگی را بدنبال دارد.

هر چند این اظهار نظرهای پزشکی هر شهروند تهرانی را به وحشت می اندازد ولی متاسفانه آلودگی هوای تهران دیگر بخشی جدانشدنی از پایتخت شده و انگار دیگر شهروندان تهرانی نیز به ناچار عادت کرده‌اند در هوای آلوده تنفس کنند.

افزایش سقط جنین و اختلال های ژنتیکی

در این میان بحث سلامتی جامعه به کلی نادیده گرفته شده و گزارش ها حاکی از آمار افزایش سقط جنین و اختلال های ژنتیکی بر اثر آلودگی هواست و از یک سو بسته های حمایتی برای افزایش جمعیت و زاد و ولد هم در حال تهیه است!

بمباران هوایی تهران

دکتر سعید دستگیری در مورد تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول می گوید: بررسی ها نشان می دهد که میزان آلودگی هوای تهران از نظر فلزات سنگین، همچون میزان بمباران ها ست و غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزاد شده در هوا پس از بمباران برابری می کند.

وی ادامه می دهد: فاکتورهای مختلفی در بروز اختلال های کروموزومی و بیماری ها و معلولیت های مادرزادی دخیل است که از آن جمله می توان به عوامل محیطی اشاره کرد و آلودگی هوا و پارازیت ها و امواج و اشعه ها نیز در این گروه قرار می گیرند.

آلودگی هوا، افزایش اختلالات ژنتیکی

این استاد دانشگاه می گوید: آمارها نشانگر این مسئله هستند که مواجه با آلاینده های موجود در هوا همچون سرب و آرسنیک و دیگر فلزات سنگین و نیز در معرض اشعه و پارازیت قرار گرفتن تا ۳۰برابر خطر تولد نوزاد معلول و عقب مانده ذهنی را افزایش می دهد و این زنگ خطری است برای شهروندان پایتخت که هر روزه در معرض این آلودگی های محیطی قرار دارند.

به گفته دکتر دستگیری سه ماهه پیش از بارداری، سه ماهه اول و سه ماهه دوم از زمان‌های طلایی به شمار می روند که مراقبت‌ها باید در بالاترین سطح خود صورت بگیرند. این متخصص بیماری های مادرزادی می افزاید: آلودگی هوا در مادران باردار منجر به سرطان و در جنین منجر به نقص های مادرزادی و اختلال های ژنتیکی می‌شود و از این رو بحث پیشگیری بسیار حایز اهمیت است.

افزایش ۲۴ درصدی اختلال های کروموزومی نوزادان

به گفته این پزشک به طور معمول از هر یکهزار تولد، دو نوزاد در ایران مبتلا به اختلال های کروموزومی هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به ۲۴ درصد افزایش می یابد. در واقع می توان گفت آمار تولد نوزادان با نقص ژنتیکی با پدر و مادر کاملا سالم افزایش یافته است که منشا همه این ها آلودگی هواست.

این محقق اپیدمیولوژی خاطرنشان کرد: در تحقیقی که به تازگی انجام داده ایم آمارهایی به دست آمده که حاکی از این است که در کشور یک مورد از هر سه مورد اختلال های ژنتیکی مادرزادی ناشی از آلودگی هوا و پارازیت های موجود است و همچنین این آلودگی های محیطی تا ۳۰ درصد خطر سقط جنین را در کشور افزایش داده است.

با وجوداین هنوز هم برخی بر این باورند که آلودگی هوا و فلزات سنگین موجود در هوا نمی تواند بر روند سقط جنین و جهش های ژنتیکی مادرزادی تاثیر گذار باشد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده پزشک متخصص هم در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﺑﺮ بیماریهای ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان می گوید: اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از همه ﭼﯿﺰ ﺑﺮ عهده ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬاران بهداﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و آنها ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ دهند.

وی اداﻣﻪ می دهد: ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهای ﺑﺮوز بیماریهای ﻣﺎدرزادی در ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری های ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان و ﯾﺎ جهش های ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﺧﺘﻼل های واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را تنها زاییده آﻟﻮدﮔﯽ هوا داﻧﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ تنهایی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وی می گوید: ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق هوای آﻟﻮده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و اﺧﺘﻼل ها ﺑﻌﺪ از چهار ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد و ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻟﻮدﮔﯽ هوا را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم داون ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد، اﺧﺘﻼل‌های ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری های ﻣﺎدرزادی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺬر ﻧﺴﻞ‌های ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ.

در نهایت آنچه که مشخص است این است که نمی توان منکر تاثیرات مخرب آلودگی هوا و پارازیت‌های موجود در هوا بر باروری ها، رشد جنین و تولد نوزادان معلول شد و این مسایل باید با بی طرفی و نگاهی روشن و برگرفته از آگاهی های پزشکی مورد بررسی قرار بگیرد و نپسندیم که با ارائه آمار ناصحیح به اصطلاح بخواهیم جامعه را از نگرانی دور کنیم.به نقل ازوب لاگ  پرستاری مراقبت های ویژه نوزادانhttp://blog.tums.ac.ir/nicunursing/1391/10/25/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%AF-%D9%86%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%87-%D8%AF%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D9%84%D9%88%D8%AF/#respond


[ پنجشنبه دهم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 0:50 ] [ مجیدمهرمحمدی ]

کمیته اخلاق پژوهشی در وزارت‌علوم شکل گرفت

مدیرکل دفتر حمایت و پشتیبانی پژوهشی و فناوری وزارت‌علوم از شکل‌گیری کمیته اخلاق پژوهشی در وزارت‌علوم به منظور ایجاد راهکارهای قانونی جهت مقابله با سرقت‌های علمی و جرایم پژوهشی همچون فروش پایان‌نامه، مقاله و غیره خبرداد.

[ دوشنبه هفتم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 23:51 ] [ مجیدمهرمحمدی ]

76-68.jpg

مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت عنوان کرد: براساس بررسی‌های صورت گرفته در اصفهان، در شیر مادرانی که در معرض هوای آلوده قرار گرفته‌اند، سرب، کادمیوم، ارسنیک و جیوه مشاهده شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) منطقه اصفهان، رویا کلیشادی در همایش هوای پاک اظهار کرد: انسان‌ها در طول حیات خود و در هر رده سنی که باشند به هوای پاک نیاز دارند و به همین دلیل آلودگی هوا در هر رده سنی عوارضی ایجاد می‌کند.

وی افزود: در جامعه مردم تصور می‌کنند آلودگی هوا بر روی سالمندان و بیماران قلبی و ریوی بیشترین تاثیر را می‌گذارد این در حالی است که زنان باردار، جنین و نوزاد شیرخوار بیشترین صدمه را خواهند دید.

مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت ادامه داد: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، آلودگی هوا منجر به ایجاد تغییرات در سلول‌ها و پیری سلول‌ها و در نهایت ابتلا به بیماری‌هایی همچون سرطان، قلبی عروقی و ایجاد لخته‌های خونی می شود.

کلیشادی تصریح کرد: آلودگی هوا جهش های ژنتیکی از جمله جهش ژن (CYP1A1) در جنین را به دنبال دارد و این بیماری در زمان کودکی و یا سنین بالاتر خود را نشان می دهد.

شیر مادران اصفهانی دارای سرب و کادمیوم، آرسنیک و جیوه است

وی تاکید کرد: براساس بررسی صورت گرفته در اصفهان، در شیر مادرانی که در معرض هوای آلوده قرار گرفته اند، سرب، کادمیوم، ارسنیک و جیوه مشاهده شده است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد: کمبود ویتامینD در ۹۰ درصد زنان، ۷۰ درصد مردان و ۶۰ درصد کودکان اصفهانی وجود دارد که به علت آلودگی هوا سنتز تولید ویتامین D در بدن صورت نمی گیرد.

کلیشادی ادامه داد: کمبود ویتامین D باعث افزایش بیماری‌های دیابت و MS می‌شود و این بیماری‌ها شاخص‌هایی است که میزان شدت آلودگی را در اصفهان نشان می‌دهند.

وی با اشاره به اینکه آلودگی هوا باعث آسیب دیدن لایه داخلی رگ ها و درنهایت گرفتگی رگ ها و بروز سکته های قلبی و مغزی می شود، تصریح کرد: یکی از دلایل کاهش سن بروز سکته های قلبی و مغزی در اصفهان، آلودگی هوا است.

مشاور ارشد سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد: اصفهانی‌ها در روزهای آلوده سبزی‌های سبز رنگ، سبوس، لبنیات، انار، روغن‌های کلزا و زیتون را در برنامه غذایی خود بگنجانند.

به نقل ازخبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)

[ شنبه پنجم بهمن ۱۳۹۲ ] [ 14:6 ] [ مجیدمهرمحمدی ]

 بنزین تقلبی چینی تا بارش برف قرمز در اصفهان :از چند ماه قبل تاكنون در اصفهان هاله اي از مه نسبتا غليظ مي بينند ودر برخي مناطق اصفهان بارش برف به رنگ قرمز و حتي خاكستري گزارش شده. به گزارش خبرنگار مهردر اصفهان، با احسان مرادي پژوهشگر هواشناسي به گفتگو نشسته، دراین زمینه پرسیده می شودآیااین ماسل طبیعی است.و او می گوید، فرونشستن يك شبه گردي تيره بر روي تمامي اجسام و اشيا در شهر اصفهان، در عرض چند ساعت كه در هفته اول ديماه رخ داد و بعد از آن تا به اكنون چندين بار تكرار شده است،و يا سر درد شديد و همزمان بسياري از مردم طي روزهاي گذشته و يا سرفه هاي شديد و بي امان درصد قابل توجهي از مردم، هيچكدام از اينها طبيعي نیست.زیرا شهر اصفهان بخاطر شرايط اقليمي و توپوگرافي خاص خود چندان مه خيز نيست. حال آنكه مدتهاست مردم اين شهر شاهد مه تقريبا غليظي بخصوص در ساعت هاي شب تا صبح هستیم .خبرگزاری مهر: پس شما دليل اين رخدادهاي عجيب را چه مي دانيد؟ و مرادی می گوید؟ قطعا دلايل علمي قوي نشان مي دهدکه اين رخدادها طبيعي نيستند. اول آنكه چنين رخدادهايي در شهر اصفهان هيچگاه سابقه نداشته است. مثلا مه غليظ كه هر روز تكرار شود در شهر اصفهان سابقه نداشته، پس عواملي غير طبيعي آن را سبب شده است. دوم اينكه براي تشكيل مه رطوبت هوا بايد بسيار بالا باشد، حال آنكه در بسياري از موارد شاهد تشكيل مه در درصدهايي از رطوبت پايين بوده ايم و يا بارش برف قرمز يا خاكستري بيانگر وجود موادي غير طبيعي در برف است. اگرچه در برخي كشورها به دليل وجود ريزگردهايي از خاك هاي رنگي مانند رس در لايه هاي جو شاهد بارش برفهاي رنگي بوده ايم، اما اين مورد در اصفهان مصداق ندارد. حال براي حل معما كافيست سري به جدول آلودگي هوا در سايت اداره كل حفاظت محيط زيست اصفهان بزنيد تا به عمق فاجعه پي ببريد و از ديدن عددهاي شگفت انگيز مربوط به شاخص آلودگي هواي اصفهان كه متاسفانه به نوعي سانسور مي شوند شوكه شويد. با كمال تاسف بايد بگويم اصفهان به خطرناكترين شهر دنيا از نظر زيست محيطي تبديل شده. مدتي قبل اهواز به عنوان آلوده ترين شهر دنيا معرفي شد. اين بخاطر وجود ريزگردهاي عربي در هواي اين شهر بود كه البته بخاطر بارشهاي مناسب مدتي است از اين ريزگردها خبر چنداني نيست و اين ريزگردها اگرچه خطرهاي فراواني دارند اما به هر حال منشا طبيعي دارند، حال آنكه آلودگي هاي شهري و صنعتي منشا غيرطبيعي و بسيار خطرناك دارند. بعد از آن همواره تهران را به عنوان آلوده ترين شهر ايران معرفي كرده اند و شاهد تعطيلي هاي فراواني در اين كلانشهر بوده ايم، در حالي كه آمار منتشر شده از طرف سازمان بهداشت جهاني، اصفهان را از نظر آلودگي شهري در رتبه اول كلان شهرهاي ايران نشان داده می شود! اگر شك داريد كافي است سري به جدول هاي مربوط به شاخص هاي آلودگي هوا در دو كلانشهر تهران و اصفهان بزنيد. طي روزهاي بحراني هفته اول ديماه اعداد مربوط به ميانگين شاخص آلودگي در تهران بين 140 تا 160 يعني در شرايط هشدار در نوسان بود. حال آنكه در اصفهان اين اعداد بين 235 تا 288 در نوسان بود يعني در شرايط اضطرار و حتي در گستره 12 ساعته اين اعداد از 300 هم فراتر رفت. اين عدد در بزرگراه شهيد خرازي اصفهان به رقم بي سابقه 356 و شرايط بحراني هم رسيد! ... مسوولان اصفهاني طي سال هاي اخير ماجرا را لاپوشاني كرده اند. ...حال آنكه در اصفهان با وجود گذشتن از شرايط هشدار و ورود به شرايط اضطرار كه بسيار خطرناك تر از شرايط هشدار است حتي مهدكودك ها هم تعطيل نمي شود. .... اصفهان آلوده ترين كلانشهر ايران و حتي جهان شود زيرا در ليست آلوده ترين شهرهاي جهان بيشتر شهرهاي ذكر شده داراي اعداد آلودگي بالا ولي با ذرات كم خطرتر هستند و نوع آلودگي مثلا آلودگي گرد و خاك يا ناشي از سوزاندن چوب و غيره است، اما در اصفهان با طيف وسيعي از مولكول هاي پيچيده فوق العاده سمي و سرطانزا روبرو هستيم. به عنوان مثالي ديگر فقط در بيش از سه هفته اي كه از ديماه گذشته، هفت روز ميانگين آلودگي شهر بالاتر از 200 بوده است. در همين مدت كه از ديماه سپري شده ميانگين آلودگي شهر اصفهان پانزده روز بالاتر از مرز هشدار بوده است! تقريبا در تمام طول سال ميانگين شاخص آلودگي شهري در اصفهان از همه كلانشهرها بالاتر است كه متاسفانه بخاطر سومديريت ها و برداشت بي رويه آب در بالادست كه منجر به خشك شدن زاينده رود و خشك شدن بيش از 500ميليون اصله درخت شده، ميزان ريزگردها نيز به آلودگي شهري اضافه شده است. به همه اينها آلودگي آبهاي زيرزميني ناشي از فعاليت هاي صنعتي در اصفهان را هم اضافه كنيد متاسفانه بايد گفت دولت فعلی حداقل در زمينه كنترل آلودگي اين دولت هم فقط شعار داده است، نشان به آن نشان كه در بودجه سال جديد ارقام نااميد كننده اي براي كنترل آلودگي در نظر گرفته شده است، حداقل در زمان استاندار قبلي چند روزي اصفهان در اعداد آلودگي بسيار پايين تر بطور كلي تعطيل شد، اما استاندار جديد ظاهرا فقط شعار مي دهد! دردناكتر اينكه از مسوولان بهداشت اصفهان كه بايد در اين وضع فرياد بكشند ناله اي هم برنمي خيزد! نيروگاه ها، كارخانه هاي سيمان و برخي صنايع ديگر در اصفهان مازوت مي سوزانند و مواد بسيار سمي ناشي از اين نوع احتراق دقيقا به خورد مردم داده مي شود و استاندار و مسوولان محيط زيست اصفهان فقط شعار مي دهند، پس بالاتر از استاندار چه كسي مسوول كنترل اين نابساماني مي تواند باشد. ....وقتي تهران در اعداد ميان 150 تا 160 به تعطيلي كشيده مي شود، چرا در اصفهان در مواردي كه با عدد و رقم عرض مي كنم حتي مهدكودك ها هم تعطيل نشد؟ سوم ديماه ميانگين 172، چهارم ديماه ميانگين 258 شرايط اضطرار!، پنجم ديماه ميانگين 255 شرايط اضطرار!، ششم ديماه ميانگين 235 كه البته جمعه بود، هفتم ديماه ميانگين 288 شرايط اضطرار! ، چهاردهم ديماه ميانگين 188، پانزدهم ديماه ميانگين 169، هيجدهم ديماه ميانگين 225، نوزدهم ديماه ميانگين 185، بيستم ديماه ميانگين 191 كه جمعه بود و اعداد جمعه را براي اطلاع رساني مي گويم، بيست و يكم ديماه ميانگين 205، بيست و دوم ديماه ميانگين 178، بيست و سوم ديماه ميانگين 198! بيست و چهارم ديماه ميانگين 12 ساعته 235. شما كنترل آلودگي در شهر اصفهان را چگونه مي بينيد؟ مرادی: بهتر است اين سوال را از جدول آلودگي شهر اصفهان بپرسيد كه بهترين جواب را به شما مي دهد! اگر دو سال قبل اعداد آلودگي نهايتا به 160 يا 170 مي رسيد، اكنون اين اعداد بالاي 300 هستند .مردم نمي دانند چيزي را كه مدتهاست مي بينند آلودگي است نه مه حتي خود مسوولان كنترل كننده آلودگي هم درك درستي از آلودگي ندارند. آيا ماسك هاي ضد آلودگي موجود در بازار مي تواند مناسب باشد؟ متاسفانه بايد بگويم داروخانه ها و فروشگاه هاي تجهيزات پزشكي مملو از ماسك هاي تقلبي چيني شده است، دردناكتر اينكه ماسك هاي ضد آلودگي تقلبي را بيماران مبتلا به بيماري هاي خطرناك مانند بيماران قلبي عروقي، سرطاني، تنفسي و عفوني استفاده مي كنند و در بسياري موارد استفاده از ماسك هاي معمولي سودمندتر از استفاده از اين ماسك هاي گران قيمت و تقلبي است. دردناك است كه بنزين تقلبي را چيني ها به ما مي دهند، هواي شهرهايمان را آلوده مي كنند مهر: شما از عرضه بنزين با استاندارد يورو چهار در اصفهان خبر داريد؟ مرادی: متاسفانه عليرغم قول مسوولان براي عرضه اين بنزين در اصفهان از آبانماه گذشته، حتي يك قطره از اين نوع بنزين در شهر اصفهان توزيع نشد، حال آنكه درصد قابل توجهي از آن در پالايشگاه اصفهان توليد مي شود و به تهراني كه اعداد آلودگي اش نصف اصفهان است فرستاده مي شود! و سهم مردم اصفهان از اين بنزين كه در پالايشگاه شهرشان توليد مي شود دو چيز است، يكي: آلودگي هاي پالايشگاه و دوم: مازوت باقيمانده از فرايندهاي پالايش كه به نيروگاه هاي مجاور شهر داده مي شود تا نيروگاه هاي اصفهان بجاي گاز آن را بسوزانند و آلودگي شديد آن را نثار مردم اصفهان كنند. جالب است بدانيد در شهر آلوده اي مانند اصفهان، نيروگاه هاي مجاور شهر ركوردار سوزاندن مازوت ميان ساير نيروگاه هاي كشور هستند و اين آلودگي دقيقا روي شهر اصفهان و ساير شهرستان هاي مجاور اين شهر مانند شاهين شهر، خميني شهر و حتي نجف آباد ته نشين مي شود. جالب تر مي شود اگر بدانيد شهرستان هاي كوچك استان اصفهان مانند خميني شهر، شاهين شهر، نجف آباد، مباركه و زرين شهر در مقاطع فراواني از تهران هم آلوده تر هستند! فقط هفتم ديماه گذشته، ميانگين آلودگي خميني شهر 186، نجف آباد 183 و شاهين شهر 181 بوده است. مهر: پس شما علت بارش برف قرمز و خاكستري و ساير رخدادهاي عجيب را آلودگي اصفهان مي دانيد؟ بي شك همينطور است. شايد علت قرمز ديده شدن برف در برخي جاها نوعي كروماتوگرافي باشد كه موجب شده برخي تركيبات در آلودگي شهر اصفهان جدا شود و با برف پايين بيايد و يا آنكه برف تميز بر زمين نشسته و برخي تركيبات آلودگي كه زير نور مرئي رنگ قرمز را باز مي تاباند، در سطح زمين با آن تركيب شده باشد ، در مورد برف خاكستري هم كه همه چيز مشخص است. جالب است بدانيد كه طي ماه هاي گذشته بارها با وجود بارش برف و يا باران در يك روز، ميانگين آلودگي شهر اصفهان از هشدار هم فراتر رفته و حتي در روزي كه بارش داشته ايم گاهي ميانگين شاخص آلودگي از 200 هم فراتر رفته، اين يعني فاجعه نماد اين فاجعه را بايد ميان هفتاد هزار اصفهاني سرطاني جستجو كرد همانها كه زماني دامانمان را خواهند گفت... بايد ميان پنجاه نفري كه هر روز به ليست سياه سرطاني هاي ديار نصف جهان اضافه مي شوند جستجو كرد، بايد ميان جوانان زير بيست سالي كه بخاطر سكته قلبي در بيمارستان هاي اصفهان جان مي دهند يافت. مهر: در آخر اگر حرف ناتمامي باقي مانده بفرماييد. مرادی: متاسفانه بنا به دلايل مختلفي اوضاع اصفهان چه در زمينه خشك شدن زاينده رود و چه در زمينه پايتخت شدنش در سرطان، بيماري ام اس و برخي بيماريهاي لاعلاج سانسور مي شود، من از همه خبرنگاران، روزنامه نگاران، عكاسان خبري، اساتيد دانشگاه، نخبگان و مسوولان دلسوز همچنين از همه مردم باغيرت ايران زمين عاجزانه مي خواهم به كمك اصفهاني ها بيايند و براي اين فجايع چاره اي بيانديشند. شك نكنيد كه فاجعه اصفهان دست كمي از فاجعه زلزله بم ندارد، تنها تفاوت در اين است كه آنجا در چند ثانيه بخاطر پديده اي طبيعي و غير قابل كنترل چهل هزار هموطن جان سپردند، اينجا در چند سال بخاطر پديده اي كه خودمان مسوولش هستيم و قابل كنترل هم است، چند صد هزار هموطن جان خواهند داد. همين هفته گذشته سازمان بهداشت جهاني رسما اعلام كرد كه آلودگي شهرها علت اصلي بيماري سرطان است بايد منتظر سونامي ابتلا به بيماري هاي ديگري در شهر اصفهان و ساير كلانشهرهاي آلوده باشيم، زيرا معمولا بيماري هاي ناشي از آلودگي در دو زمان كوتاه مدت و بلند مدت خود را نشان مي دهد. در آخر باز هم از همه دلسوزان ايراني براي مهار اين معضل كمك مي طلبيم،

[ جمعه بیست و هفتم دی ۱۳۹۲ ] [ 22:13 ] [ مجیدمهرمحمدی ]
تاثیرات آلودگی هوا برسلول های بدنی باعث فراوانی انواع سرطان ها وافزایش ریسک بیماریهایی مثل اوتیسم وصدهابیماری دیگرمی شود.تاثیرات ماندگاراین آلودگی هاباعث شکل گیری جهش های مرضی در سلول های جنسی وگسترش معلولیت ها نه تنها دراین سال ها که باعث افزایش ریسک فرزندان معلول حتی درسال های آینده می شود،به عبارتی باآلودگی ژنوم احتمال گسترش بیماریها ومعلولیت هایی که حاصل جهش های ژنتیکی است افزایش می یابد.پس دولت مردان بدانند،سیاست های فعلی آلان می توانند باعث گسترش انواع بیماریها ومعلولیت ها در تمام عمرشود.به عبارتی حتی اگرسیاست دولت مردان عوض شودومحیط ازآلودگی های صنعتی پاک شود.بازبخشی ازسبب شناسی معلولیت هابرمی گرددبه تصمیم های دولت مردان یاشرایطی که باعث گسترش مواد آلوده وصنعتی درمحیط زندگی ماشده است(مهرمحمدی1392)

[ جمعه ششم دی ۱۳۹۲ ] [ 16:18 ] [ مجیدمهرمحمدی ]

ارتباط آلودگی هوا و تولد نوزادان مبتلا به اوتیسم 

مطالعات انجام شده در آمریکا نشان می‌دهد: زنان بارداری که در معرض سطح بالایی از آلودگی هوا قرار دارند، بیشتر مستعد به دنیا آوردن نوزادان مبتلا به اوتیسم هستند.

به گزارش سرویس سلامت ایسنا، در این مطالعه آمده است قرار گرفتن در معرض انواع آلاینده‌ها بر عملکرد مغز و رشد جنین تاثیر می‌گذارد.

این گروه از محققان آمریکایی به بررسی 325 زن که صاحب فرزند مبتلا به بیماری اوتیسم بوده و 22 هزار زن دیگر پرداختند و مشخص شد: زنانی که در محیط‌هایی با سطح بالایی از آلودگی زندگی می‌کنند، دو برابر بیش از زنان دیگر مستعد به دنیا آوردن این چنین کودکانی هستند.

همچنین گفته شده است قرار گرفتن در معرض انواع آلاینده‌ها می‌تواند با دنیا آمدن نوزادان پسر مبتلا به بیماری اوتیسم بیشتر ارتباط داشته باشد اما نیازمند انجام بررسی‌های بیشتر است.

به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری شینهوا، یکی از محققان ارشد این مطالعه گفت: شناخت بهتر از ارتباط آلودگی هوا و تولد نوزادان مبتلا به اوتیسم می‌تواند نسبت به آگاهی‌دهی به زنان باردار بیشتر کمک کند.

به نقل ازسایت آموزش سلامت همگانیhttp://iec.behdasht.gov.ir/

لازم ازبه عرض برساندآماراوتیسم درشهرهای صنعتی به خصوص شهراصفهان بسیاربالاترازآمارجهانی است.

[ یکشنبه نهم تیر ۱۳۹۲ ] [ 17:53 ] [ مجیدمهرمحمدی ]
خطرناک ترین ماده مخدر و اعتیاد آور برای جامعه کدام است؟


 ماده مخدری هست که ممکن است شما ندانسته و ناخواسته آن را مصرف کنید! ترسیدید؟ خوشبختانه این چند دقیقه ای که این خطوط را می خوانید از این خطر رهایی می یابید.

نکته اول:  برخی مواد مخدر مثل تریاک و غیره بعضا به راحتی قابل دسترس اند اما این ماده ای که من می خواهم درباره آن صحبت کنم از همه راحت تر قابل دسترس است!! یعنی حتی ممکن است فروشنده هم نداند که چه خیانتی در حق مشتری اش می کند،شاید هم بداند.

نکته دوم: ماده ای مثل کراک به خاطر نداشتن بو و راحتی در مصرف و مهم تر از همه اینها عدم اطلاع رسانی به موقع خیلی سریع بلای خانمان سوز شد اما این ماده از کراک و اکس هم مصرفش راحت تر است .

نکته سوم: برای استعمال مواد مخدر قبلی حداقل تجهیزاتی لازم است که همین دست خیلی ها را برای مواد در هر مکانی می بندد.این ماده جدید نیاز به هیچ چیزی ندارد!!تازه از سن دو سالگی قابل استفاده هست.یعنی بگذارید عینی و عملی صحبت کنم دختر دو ساله من هم می تواند این ماده را از دست پسر دایی هشت ساله اش یا هر کس دیگری بگیرد و ... . راستی این ماده برای بی دندان ها هم قابل استفاده است یعنی شکل فقط مکیدنی هم دارد!

نکته چهارم: عوارض این ماده شامل زردی دندان ها،آسیب جدی به سلول های مغزی، سرطان دهان ، حنجره ، لثه و ايجاد عارضه در دستگاه تنفسي و قلب و عروق نیز از عوارض این ماده است.این ماده می تواند سبب ايجاد بيماري‌هاي عفوني مانند سل و هپاتيت شود. از دست دادن تعادل رفتاري ، گيجي و شادي كاذب و تشنگي و عقیمی از ديگر عوارض مصرف اين مواد است.این ماده متاسفانه اعتیاد آور است و به نام ها و اشکال و بسته بندی های متنوع به بازار آمده است.

نکته پنجم:قیمت این ماده چقدر است؟چند سال پیش که وارد ایران شد از 50 تا تک تومانی تا 300 تا تک تومانی!! امروز که یازدهم آذرماه 1391 هست در استان های شمالی حداکثر حداکثر هزار تومان است!.می خواستم هزار را به عدد بنویسم (1000 )گفتم شاید شما اشتباها ده هزار تومان بخوانید.

این ماده چیست؟ آدامس پان پراگ! بله آدامس. همه اون شش نکته بالا را داراست.دوباره بخوانید.البته به شکل پاستیل و مکیدنی هم وجود دارد. به عنوان خوشبو کننده دهان و شادی آفرین تبلیغ می کنند.آدامسی که ممکن است به طعم نعناع یا هر چیز دیگری باشد و با اسم های “راجا” ، “تايتانيك”،”پان عربي” ، “ويتامين” ، “ملوان زبل” ،”پان اسفناج” “گوتكا” ،”ناس خارجي” و “پان پاكستان” هم معروف شده است.بعضا بسته بندی های خوشگل همراه با تصویر هنر پیشه های هندی و پاکستانی.مواظب باشید.این موارد را اطلاع رسانی کنید.

به نقل ازسخنرانی حسن عبداله زاده(عضو هیات علمی روان شناسی دانشگاه پیام نور) 
[ دوشنبه دوم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 23:6 ] [ مجیدمهرمحمدی ]
به گفته اين پزشك به طور معمول از هر یکهزار تولد، دو نوزاد در ایران مبتلا به اختلال های کروموزومی هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به 24 درصد افزایش می یابد. در واقع می توان گفت آمار تولد نوزادان با نقص ژنتیکی با پدر و مادر کاملا سالم افزایش یافته است که منشا همه این ها آلودگی هواست.
روزنامه حمایت در گزارشی نوشت:

اين روزها بحث آلودگي هوا و وجود زرات معلق باعث مشكلات زيادي براي شهروندان كلان شهرها به ويژه تهران شده است. شايد تاثير جوي آلودگي‌ هوا بر ريه و قلب مشخص‌تر از ديگر ارگان‌هاي بدن باشد و کمتر کسي از تاثير اين آلودگي‌هاي زيست‌محيطي بر‌روي چشم و حتي ژنتيك دردی داشته باشد.

تاثير آلودگي هوا بر حافظه
پزشكان مي گويند: قدرت چسبندگي مونوکسيدکربن به گلبول‌هاي سرخ 200 برابر اکسيژن است و در هواي سالم 6 ساعت طول مي‌کشد، خون پاک شود و با کپسول اکسيژن خالص 30 ‌دقيقه طول مي‌کشد تا مونوکسيدکربن از خون خارج شود.

غير از مونوکسيدکربن و دي‌اکسيد نيتروژن، سرب نيز در هوا وجود دارد. سرب با غلظت 60 ميکروگرم در دسي‌ليتر پلاسما سبب افزايش ورم مغزي مي‌شود که علايم آن باعث سردردو کاهش ديد شده و حاصل مسموميت مزمن آن کم‌خوني، افسردگي و کند ذهني و كم حافظگي را بدنبال دارد.

هر چند اين اظهار نظرهاي پزشكي هر شهروند تهراني را به وحشت مي اندازد ولي متاسفانه آلودگی هوای تهران دیگر بخشی جدانشدنی از پایتخت شده و انگار دیگر شهروندان تهرانی نیز به ناچار عادت کرده‌اند در هوای آلوده تنفس کنند.

افزایش سقط جنین و اختلال های ژنتیکی
در این میان بحث سلامتی جامعه به کلی نادیده گرفته شده و گزارش ها حاکی از آمار افزایش سقط جنین و اختلال های ژنتیکی بر اثر آلودگی هواست و از یک سو بسته های حمایتی برای افزایش جمعیت و زاد و ولد هم در حال تهيه است!

بمباران هوايي تهران
دکتر سعید دستگیری در مورد تاثیر آلودگی هوا بر تولد نوزادان معلول می گوید: بررسی ها نشان می دهد که میزان آلودگی هوای تهران از نظر فلزات سنگین، همچون میزان بمباران ها ست و غلظت فلزات سنگین در هوای پایتخت با میزان فلزات سنگین آزاد شده در هوا پس از بمباران برابری می کند.

وی ادامه می دهد: فاکتورهای مختلفی در بروز اختلال های کروموزومی و بیماری ها و معلولیت های مادرزادی دخیل است که از آن جمله می توان به عوامل محیطی اشاره کرد و آلودگی هوا و پارازیت ها و امواج و اشعه ها نیز در این گروه قرار می گیرند.

آلودگی هوا، افزایش اختلالات ژنتیکی
این استاد دانشگاه مي گويد: آمارها نشانگر این مسئله هستند که مواجه با آلاینده های موجود در هوا همچون سرب و آرسنیک و دیگر فلزات سنگین و نیز در معرض اشعه و پارازیت قرار گرفتن تا 30برابر خطر تولد نوزاد معلول و عقب مانده ذهنی را افزایش می دهد و این زنگ خطری است برای شهروندان پایتخت که هر روزه در معرض این آلودگی های محیطی قرار دارند.

به گفته دکتر دستگیری سه ماهه پیش از بارداری، سه ماهه اول و سه ماهه دوم از زمان‌های طلایی به شمار می روند که مراقبت‌ها باید در بالاترین سطح خود صورت بگیرند. این متخصص بیماری های مادرزادی می افزاید: آلودگی هوا در مادران باردار منجر به سرطان و در جنین منجر به نقص های مادرزادی و اختلال های ژنتیکی می‌شود و از این رو بحث پیشگیری بسیار حایز اهمیت است.

افزایش 24 درصدی اختلال های کروموزومی نوزادان
به گفته اين پزشك به طور معمول از هر یکهزار تولد، دو نوزاد در ایران مبتلا به اختلال های کروموزومی هستند که با افزایش آلودگی هوا این میزان به 24 درصد افزایش می یابد. در واقع می توان گفت آمار تولد نوزادان با نقص ژنتیکی با پدر و مادر کاملا سالم افزایش یافته است که منشا همه این ها آلودگی هواست.

این محقق اپیدمیولوژی خاطرنشان کرد: در تحقیقی که به تازگی انجام داده ایم آمارهایی به دست آمده که حاکی از این است که در کشور یک مورد از هر سه مورد اختلال های ژنتیکی مادرزادی ناشی از آلودگی هوا و پارازیت های موجود است و همچنین این آلودگی های محیطی تا 30 درصد خطر سقط جنین را در کشور افزایش داده است.

با وجوداین هنوز هم برخی بر این باورند که آلودگی هوا و فلزات سنگین موجود در هوا نمی تواند بر روند سقط جنین و جهش های ژنتیکی مادرزادی تاثیر گذار باشد.

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﯿﺪرزاده پزشك متخصص هم در ﺧﺼﻮص ﺗﺎﺛﯿﺮ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﺑﺮ بیماریهای ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان می گوید: اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﯿﺶ از همه ﭼﯿﺰ ﺑﺮ عهده ﺳﯿﺎﺳﺖ‌ﮔﺬاران بهداﺷﺖ و ﻣﺤﯿﻂ اﺳﺖ و آنها ﺑﺎﯾﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ اراﺋﻪ دهند.

وی اداﻣﻪ می دهد: ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﯾﮑﯽ از ﻓﺎﮐﺘﻮرهای ﺑﺮوز بیماریهای ﻣﺎدرزادی در ﻧﻮزادان ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﻋﻠﺖ اﺻﻠﯽ ﺑﯿﻤﺎری های ﻣﺎدرزادی ﻧﻮزادان و ﯾﺎ جهش های ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﺧﺘﻼل های واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ آن را تنها زاییده آﻟﻮدﮔﯽ هوا داﻧﺴﺖ و ﻣﺴﻠﻤﺎ آﻟﻮدﮔﯽ هوا ﻧﻤﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ تنهایی ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺮوز ﻣﺸﮑﻼت ﺟﻨﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

وی مي گويد: ﺗﻐﯿﯿﺮات ژﻧﺘﯿﮑﯽ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﻨﺸﺎق هوای آﻟﻮده ﺧﺎﻧﻢ ﺑﺎردار ﺑﻪ وﺟﻮد آﯾﺪ و اﺧﺘﻼل ها ﺑﻌﺪ از چهار ﯾﺎ ﭘﻨﺞ ﻧﺴﻞ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ‌دهد و ﺑﺮوز ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آﻟﻮدﮔﯽ هوا را ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﺑﺮوز ﺳﻨﺪرم داون ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮد، اﺧﺘﻼل‌های ژﻧﺘﯿﮑﯽ و اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﺑﯿﻤﺎری های ﻣﺎدرزادی ﺗﺎﺛﯿﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﮔﺬر ﻧﺴﻞ‌های ﻣﺘﻤﺎدی اﺳﺖ.

در نهایت آنچه که مشخص است این است که نمی توان منکر تاثیرات مخرب آلودگی هوا و پارازیت‌های موجود در هوا بر باروری ها، رشد جنین و تولد نوزادان معلول شد و این مسایل باید با بی طرفی و نگاهی روشن و برگرفته از آگاهی های پزشکی مورد بررسی قرار بگیرد و نپسندیم که با ارائه آمار ناصحیح به اصطلاح بخواهیم جامعه را از نگرانی دور کنیم.(به نقل ازسایت تحلیلی خبری سایت ایران) 

[ یکشنبه یکم بهمن ۱۳۹۱ ] [ 4:30 ] [ مجیدمهرمحمدی ]

علائم شناسایی اوتیسم

در صورتی که پاسخ شما به 3 مورد از پرسش‌های زیر منفی است، فرزند شما در احتمال خطر بالایی برای ابتلا به اتیسم قرار دارد، 

آیا کودک شما به بازی با وسایل مختلفی علاقه نشان می‌دهد (آیا کودکدشما با وسایل مختلف بازی می‌کند)؟
آیا کودک شما می‌تواند با اسباب‌بازی‌ها به شیوه‌های مختلف بازی کند (فقط آن‌ها را در دهان می‌گذارد یا پرت می‌کند)؟
آیا کودک شما احساساتش را در موقعیت‌های مناسب با استفاده از گریه یا خنده نشان می‌دهد؟
آیا کودک شما به محرک‌های حسی مانند گرما، سرما، صدا، نور و درد و قلقلک به شیوه عادی واکنش نشان می‌دهد؟
هنگامی که کودک شما احساساتش را نشان می‌دهد، برای مثال می‌خندد یا گریه می‌کند، آیا این واکنش‌ها در موقعیت و زمان مناسب است؟
آیا می‌توان به راحتی با کودک شما تماس چشمی داشت؟
آیا وقتی کودکتان را برای مدتی تنها می‌گذارید تلاش می‌کند توجه شما را به خود جلب کند، برای مثال آیا به دنبال شما گریه می‌کند یا شما را صدا می‌کند؟
آیا رفتار و حرکات کودکتان عادی است (مثال‌هایی از رفتار و حرکات غیر عادی: دائماً سر، بدن یا دستان خود و یا اشیا را تکان تکان می‌دهد)؟
آیا هیچ‌گاه کودکتان چیزی را که توجهش را جلب کند به شما نشان می‌دهد یا به طرف شما می‌آورد؟
آیا کودکتان به کودکان یا بزرگ‌سالان دیگر علاقه نشان می‌دهد؟
آیا کودکتان به در آغوش گرفته شدن علاقه نشان می‌دهد؟
آیا کودکتان از روی عمد و برای برقراری ارتباط به شما یا دیگران لبخند می‌زند؟
آیا کودکتان به بازی با دیگران مانند دالی موشه یا تاب دادن علاقه نشان می‌دهد؟
آیا وقتی اسم کودکتان را صدا می‌کنید واکنش نشان می‌دهد به طور مثال نگاه می‌کند، لبخند می‌زند یا با لبانش صدا در می‌آورد؟( به نقل ازوب سایت  http://bavariran.com)


موضوعات مرتبط: روانشناسی،مشاوره،کودکان بانیازهای ویژه(استثنایی)
[ جمعه یکم دی ۱۳۹۱ ] [ 16:0 ] [ مجیدمهرمحمدی ]
.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

صفحه شخصی مجیدمهرمحمدی
عضو هیئت علمی دانشگاه آزاداسلامی واحدبهبهان-ایران
برچسب‌ها وب
امکانات وب